แบต OPPO

แบต OPPO


แบตเตอรี่ OPPO  A83 // CPH1729 // BLP649
แบตเตอรี่ OPPO - A39 // A57 - BLP619
แบตเตอรี่ OPPO - A3S // A5S  // A7 // A31 - BLP 673
แบตเตอรี่ OPPO - F1 / A33 / A51 / A37 / Neo7 / Mirror 5 Lite // R3
แบตเตอรี่ OPPO - F1S // A53 (BLP601)
แบตเตอรี่ OPPO - F7 / A3 - CPH1819 // BLP 661
แบตเตอรี่ OPPO - F9 // CPH1823 // BLP683
แบตเตอรี่ OPPO - N3 //  BLP581
แบตเตอรี่ OPPO - R7Plus  //  BLP599
แบตเตอรี่ OPPO - R9 / F1PLUS  -  BLP609
แบตเตอรี่ OPPO - R9SPlus  //  BLP623
แบตเตอรี่ OPPO A1K - CPH1923 // BLP711
แบตเตอรี่ OPPO A33/A37/R3/A51/F1f/Mirror5Lite
แบตเตอรี่ OPPO A71 // CPH1717 // BLP641
แบตเตอรี่ OPPO A77/F5/R9S
แสดงรายการ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 27 (หน้าที่ 2)